Login



Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. Całość obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie internetowej Administratora (link poniżej) oraz w Biurze Obsługi Klienta.

:: Ochrona danych osobowych ::